Chef Horeca & Catering is altijd bezig met (sociale) kwaliteit! Hoe kan het ook anders?

Maatschappelijke & bedrijfs continuïteit zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel voor een verantwoorde maatschappij. Gezond en prettig werken, gezond en prettig produceren zorgen immers voor tevreden gasten maar zeker ook voor tevreden medewerkers. Chef Horeca & Catering wil toevoegen aan een plezierige, leefbare en gezonde maatschappij, voor opdrachtgevers, gasten en medewerkers. Chef Horeca & Catering is continu op zoek naar het leveren van een positieve bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving.

Neem contact op

Chef steunt goede doel, Kinderboerderijen Enschede, met pannenkoekenbakkerij

Streekproducten

Streek- producten

Streekproducten hebben van nature vaak een hoog culinair gehalte. De producten zijn net even met wat meer aandacht gekweekt, verbouwd of gehouden. Ze bevatten net even iets meer karakter vanwege de grond waarop of het water waarin deze streekproducten zijn verbouwd, gekweekt of gehouden.

Bij Chef Horeca & Catering zitten wij op dit moment in een overgangsfase.Vanaf heden wordt bij het maken van nieuwe menukaarten heel bewust gekozen voor en gekeken naar bruikbare en culinair verantwoorde regionale producten.

Streekeigen productie biedt een mogelijk perspectief voor kleinschalige agrarische gezinsbedrijven om te overleven. Bovendien is het een antwoord op de toenemende vraag van consumenten naar kwaliteitsproducten. Streekeigen producten hebben duidelijke wortels in regionale en nationale consumptiepatronen (eetcultuur)

Streekeigen productie is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, die alternatieven biedt voor een duurzame visserij, veehouderij land en tuinbouw. Streekeigen productie komt niet alleen ten goede aan de producenten, maar heeft ook een uitstraling naar de streek als geheel (o.a. op het gebied van de ontwikkeling van kleinschalige recreatie en toerisme, regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid en behoud van karakteristieke agrarische cultuurlandschappen).