Chef Horeca & Catering is altijd bezig met (sociale) kwaliteit! Hoe kan het ook anders?

Maatschappelijke & bedrijfs continuïteit zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel voor een verantwoorde maatschappij. Gezond en prettig werken, gezond en prettig produceren zorgen immers voor tevreden gasten maar zeker ook voor tevreden medewerkers. Chef Horeca & Catering wil toevoegen aan een plezierige, leefbare en gezonde maatschappij, voor opdrachtgevers, gasten en medewerkers. Chef Horeca & Catering is continu op zoek naar het leveren van een positieve bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving.

Neem contact op

Chef steunt goede doel, Kinderboerderijen Enschede, met pannenkoekenbakkerij

Duurzaam

Duurzaam

Duurzaam ondernemen is heden ten dagen een vanzelfsprekend onderdeel van professioneel en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Dat is onze overtuiging maar zeker ook de overtuiging van de door ons met zorg geselecteerde leveranciers. Gasten worden steeds bewuster, mondiger en kieskeuriger. Chef Horeca & Catering stelt dan ook hoge eisen aan duurzaamheid.

"Think Global! Eat&drink@Chef"

Met “Think Global! Eat&drink@Chef” spelen wij gericht in op de vraag naar duurzame, ambachtelijke en gezonde producten. Met deze "huis"kwaliteitsborging proberen wij een zo breed mogelijke keuze in verantwoorde producten aan te bieden. Denk hierbij aan Fairtrade, MSC vis, Eco producten en de weloverwogen keus voor transparante en eerlijke leveranciers.

H.A.C.C.P.

Met de huidig geldende HACCP regels en wetgeving zijn wij aantoonbaar in staat om de juiste kwaliteitswaarborging t.a.v. de voedselveiligheid toe te passen en te borgen. HACCP geeft echter geen regels t.a.v. duurzaam ondernemen door bijvoorbeeld leveranciers. HACCP dient daarom geïnterpreteerd te worden als slechts een onderdeel van duurzaam ondernemen.

Houwers Groep

Om onze gasten van een zo goed en gezond (voedsel veilig) mogelijk product te laten genieten, staan al onze lokaties onder de scherpe controle van de Houwers groep. Dit bureau borgt onze kwaliteit o.a. door onaangekondigde audits, microbiologisch onderzoek en training en begeleiding van onze medewerkers.

INK Managementmodel

Medio 2014 wordt een aanvang gemaakt met het implementeren van het INK management model. Ook dit model voorziet in een borgingsmodule voor duurzaam ondernemen. Na implementatie van dit model kunnen wij onze woorden niet alleen staven maar ook meten.